31 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Photos #display# Vivastreet GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483 (FFORDD D…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  21 November
17:10

Photos #display# Vivastreet Rhybudd Ymgynghoriad Cyhoeddus
1 Photos
Professional
Gwynedd
Rhybudd Ymgynghoriad Cyhoeddus Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Drafft Gogledd Cymru 2015-2020 YMGYNGHORIAD 24 Tachwedd 2014 i 5 Ionawr 2015 Dan Adran 108 Deddf Trafnidiaeth 20…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  20 November
17:59

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFYRDD DI-DDOSBARTH GER CROES…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  19 November
21:04

Professional
Gwynedd
Notice of application for a Premises Licence Under Section 17 Licensing Act 2003 Name of applicant: Richard Jones / Jones’ Pizza Co. Ltd Address of Premises: LLyn Gwynant, Nant Gwy…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  19 November
20:43

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD YR A499, PWLLHELI A F…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  19 November
18:15

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DDI-DDOSBARTH GYFERBY…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  19 November
16:06

Professional
Conwy County
PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003 To whom it may concern We the Field Studies Council do hereby give notice that we have applied to the Licensing Authority (Conwy County Borough Cou…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  19 November
15:50

Professional
Gwynedd
Goods Vehicle Operator’s Licence Neil Wyn Williams/Tracey Ann Pritchard trading as K and N Scaffolding of 13 Y Wern, Felinheli, Gwynedd, LL56 4TX is applying for a lice to use Bonc F…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  19 November
15:42

Photos #display# Vivastreet Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau
1 Photos
Professional
Conwy County
Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddat…
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  19 November
15:37

Professional
Conwy County
Goods Vehicle Operator’s Licence David Fisher Trading as D J Fisher of Dol Dinarth Dinerth Hall Road, Rhos on Sea, Colwyn Bay, Conwy LL28 4PX. is applying for a licence to use Dinarth …
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  19 November
15:24

Professional
Conwy County
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY DEDDF TIR COMIN 2006 HYSBYSIAD O YMCHWILIAD LLEOL CYHOEDDUS Hysbysiad o Ymchwiliad Cyhoeddus anstatudol i wrthwynebiad i gais am gofrestru tir yr hon…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  19 November
15:22

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. G…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 November
06:17

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. G…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 November
06:05

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (DEVELOPMENT MANAGEMENT P…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 November
20:05

Professional
Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 …
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  18 November
19:58

Professional
Gwynedd
Pwyllgor Safonau Cyngor Gwynedd Cwynion yn erbyn y Cyng. Christopher O’Neal, Cyngor Gwynedd Yn dilyn ei benderfyniadau ar y cwynion uchod ar 14/07/14, mae’r Pwyllgor Safonau wedi cyhoe…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 November
14:02

Professional
Gwynedd
RHYBUDD GAN GYNGOR GWYNEDD GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (STRYD FAWR A STRYD WATERLOO, BANGOR)(PARTH CERDDWYR A THREFN UNFFORDD) 2014 Ar 13eg o Dachwedd 2014 y mae Cyngor Gwynedd, fel yr…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 November
10:34

Professional
Cardiff County
NEW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 November
03:43

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (ALBERT STREET LANE, CARDIFF) (PROHIBITION OF WAITING) (NO. 2) ORDER 2014 1. The County Council of the City and County of Cardif…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
09:56

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY TRAFFIC ORDER) (CHEAPSIDE, THE RHIWAND FREE SCHOOL COURT, BRIDGEND) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Bridgend County Borough Cou…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  17 November
09:44

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY TRAFFIC ORDER) (A48 BY-PASS ROAD, WATERTON BETWEEN A473 WATERTON ROUNDABOUT AND A48 PICTON COURT ROUNDABOUT) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY G…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  17 November
09:36

Professional
Cardiff County
CARDIFF COUNCIL VENUES FOR CIVIL CEREMONIES An application has been received from the Park Inn, Mary Ann Street and The Future Inns, Hemingway Road, Cardiff for the registration of …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
06:03

Professional
Conwy County
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  17 November
05:22

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (VARIOUS FOOTPATHS, BRYN PICA, LLWYDCOED) TEMPORARY CLOSURE ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Borough C…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
05:10

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF CARDIFF & VALE PENSION FUND CARDIFF PORT HEALTH AUTHORITY GLAMORGAN ARCHIVES JOINT COMMITTEE PROSIECT GWYRDD WELSH PURCHASING CO…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
04:35

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF Notice of Public Consultation for a Supplementary Planning Guidance on: Residential Extensions and Alterations Notice is hereby…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
04:25

Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence Ascus SL Ltd of Longships Rd, The Docks, Cardiff CF10 4RP is applying for a licence to use Longships Rd,The Docks, Cardiff CF10 4RP as an operating c…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 November
02:59

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (COWBRIDGE ROAD, TALBOT GREEN) TEMPORARY ROAD CLOSURE ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Borough Council (…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  08 September
19:56

Professional
Vale of Glamorgan
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY CARDIFF COUNTY COURT NO 101 of 1997 RE: KENNETH JOHN GRIFFIN Of and trading at 33 KINGSLAND CRESCENT, BARRY, VALE OF GLAMORGAN CF62 9AR as a PAIN…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Barry
  04 September
14:55

Professional
Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 M…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  03 September
14:55

Professional
Denbighshire
Bokwa Fitness is a new fitness craze spreading across the world, I am a Bokwa Education Specialist Trainer (BEST) and am bringing Bokwa to North Wales & Anglesey!! Would you like extr…
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  18 June
10:50

249 more results in Public Notices United Kingdom

Professional
Manchester County
Goods Vehicle Operator's Licence Office Team of 500 Purley Way, Croydon, CR0 4NZ is applying to change an existing licence as follows. To add an operating centre to keep 5 goods vehicle…
Posted in: Public Notices Manchester County - Oldham
  Yesterday
04:02

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...