98 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Professional
Cardiff County
APPLICATION FOR A PREMISES LICENCE (Sections 17 or 71 of the Act) Name of Applicant or Club: Adhanom Berhe Postal address of premises of club premises including Post Code (where poss…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 September
09:12

Photos #display# Vivastreet BUDDSODDWYR MEWN POBL INVESTORS IN PEOPLE
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 32, …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 September
06:38

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL SECTION 123(1) & SECTION 123(2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 LAND AT TONNA ROAD, NANTYFFYLLON, MAESTEG NOTICE is hereby given that Bridgend County Bor…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  19 September
06:35

Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 September
05:26

Photos #display# Vivastreet CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE / THE COUNCIL OF THE CITY
1 Photos
Professional
Swansea County
CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE / THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG / PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER CYFYNGIADAU A PHARTHAU 20MYA YN…
Posted in: Public Notices Swansea County - Swansea
  19 September
04:50

Photos #display# Vivastreet CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE / THE COUNCIL OF THE CITY
1 Photos
Professional
Swansea County
CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE / THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG / PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER DIDDYMU’R GWAHARDDIAD O GERBYDA…
Posted in: Public Notices Swansea County - Swansea
  19 September
04:34

Professional
Gwynedd
GISDA DARPARU CEFNOGAETH A CHYFLEOEDD I BOBL IFANC PROVIDING SUPPORT AND OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE Hysbyseb Cyfarfod Blynyddol/Notice of Annual General Meeting Cynhelir Cyf…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 September
14:21

Professional
Cardiff County
OPEN DAY DIWRNOD AGORED HIRWAUN Fire and Rescue Station Come and join us to celebrate the official opening of Hirwaun Fire and Rescue Station. Saturday 20 Sept 2014 11:30am - 2…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 September
14:14

Professional
Vale of Glamorgan
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 10 OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at Ardwyn, Di…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Barry
  18 September
11:03

Photos #display# Vivastreet HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE
1 Photos
Professional
Blaenau Gwent
HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) Cymru 2012 Datblygiad arfaethedig yng Ngweithiau Pochin Heol Casnewydd Tredegar Hysby…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Abertillery - NP13
  18 September
09:36

Photos #display# Vivastreet HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE
1 Photos
Professional
Blaenau Gwent
HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE Rheoliadau Caniatâd Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 2010 HYSBYSIAD CAIS AM DRWYDDED AMGYLCHEDDOL Hysbysaf drwy hyn y gwnaed cais am Ganiatâd Amgylch…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Abertillery - NP13
  18 September
09:25

Professional
Denbighshire
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 RHYBUDD O WAITH AMDDIFFYN Y GLANNAU ARFAETHEDIG Mae Cyngor Sir Ddinbych, fel awdurdod amddiffyn y glannau, yn hysbysu trwy hyn dan adran 5(1) o’r ddeddf…
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  18 September
09:21

Photos #display# Vivastreet HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE
1 Photos
Professional
Blaenau Gwent
HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE (HEOL WAUN-Y-POUND EBBW VALE) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) GORCHYMYN 2014 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, wrth weithre…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  18 September
09:11

Photos #display# Vivastreet HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE
1 Photos
Professional
Blaenau Gwent
HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBLIC NOTICE HYSBYSIAD DAN ADRAN 123(2A) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 CYNGOR BWRDEISDREF BLAENAU GWENT – GWAREDU Â GOFOD AGORED CYHOEDDUS Hysbysir drwy hyn fod Cyn…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  18 September
08:08

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL REGULATION OF OFF STREET CAR PARKS RIVER STREET, TREFOREST VARIATION ORDER 2014 Rhondda Cynon Taff County Borough Council has made the above …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 September
07:48

Professional
Gwynedd
RHYBUDD O WRANDAWIAD DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 –ADRAN 53 Rhoddir rhybudd yma y bydd Arolygwr yn cael ei bennu gan y Gweinidogion Cymreig i benderfynu: 1. Gorchymyn Diwyg…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 September
07:44

Professional
Cardiff County
Yr Arolygiaeth Gynllunio Adeilad y Goron Parc Cathays Caerdydd CF10 3NQ wales@pins.gsi.gov.uk DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 September
07:15

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III GER YR EI…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 September
07:09

Photos #display# Vivastreet Merthyr Tydfil County Borough Council
1 Photos
Professional
Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil County Borough Council CYFARTHFA 11 and CYFARTHFA 12 TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS, EQUESTRIANS AND PEDAL CYCLISTS ORDER 2014 NOTICE is hereby given that Merthy…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  18 September
06:51

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III GER YR EID…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 September
06:26

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (PEN-Y-DRE, CARDIFF) (TEMPORARY ONE WAY) ORDER 2014 1. The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its p…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 September
05:23

Professional
Vale of Glamorgan
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY BRIDGEND COUNTY COURT NO 26 of 2009 RE: CARL JOHN JONES A Plant Operator of 24 James Road, Blaengarw, Bridgend CF32 8BP. D.O.B: 21 January 1981 I …
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  18 September
05:13

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office h…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 September
05:05

Professional
Vale of Glamorgan
NOTICE OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 8 OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISS…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Pontypridd
  18 September
05:04

Professional
Powys
RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice is hereby given that the following applications for planning permission have been made to the Rhondda Cynon Taf County Borough Council…
Posted in: Public Notices Powys - Aberdare
  18 September
04:51

Professional
Gwynedd
Goods Vehicle Operator’s Licence Michael Williams trading as Landscaping and Paving of 2 Efail Castell, Gwynedd. LL57 4EE is applying for a licence to use 2 Efail Castell, Gwynedd. L…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  18 September
04:17

Professional
Gwynedd
Public Notice Proposed Disposal of Caernarfon’s Former Rugby Club 8th of September 2014 Local Government Act 1972 Notice is hereby given that Gwynedd Council are in receipt of an of…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  17 September
19:57

Professional
Conwy County
Goods Vehicle Operator’s Licence G M Jones Ltd trading as of Llys Jones, Nebo Road, Llanrwst, Conwy LL26 0SD is applying for a licence to use Llys Jones, Nebo Road, Llanrwst, Conwy LL2…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  17 September
15:32

Professional
Carmarthenshire
Goods Vehicle Operator’s Licence A Duffin Haulage Ltd of 49 Llwyn Y Bryn, Bonllwyn, Ammanford, Carms SA18 2ES is applying to change an existing licence as follows to add an operating c…
Posted in: Public Notices Carmarthenshire - Ammanford
  17 September
13:32

Professional
Denbighshire
MORRIS, JOAN late of Gronant House 106 High Street Prestatyn Denbighshire LL19 9BH, died on 24/09/2013. All claims under S27 Trustee Act 1925 to Macbryde & Co. Solicitors, 4 Nant Hall …
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  17 September
05:04

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (BRIDGEND “Feastival” ) TEMPORARY TRAFFIC ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Bridgend County Borough Council intend, not less than seven days…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  17 September
04:43

Professional
Gwynedd
Adran Rheoleiddio Regulatory Department Pennaeth / Head - Aled Davies Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Gorchymyn (T…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  17 September
04:04

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (BRIDGEND”FEASTIVAL”) TEMPORARY TRAFFIC ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Bridgend County Borough Council intend, not less than seven days from…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 September
17:41

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (CARDIFF HALF MARATHON) (TEMPORARY PROHIBITION OF DRIVING) ORDER 2014 1. The County Council of the City and County of Cardiff, wit…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 September
11:53

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (LLWYBRAU TROED CYHOEDDUS - RHIF…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  16 September
10:51

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...