Contracts & Tenders Wales - Public Notices

LOCAL CLASSIFIED ADS
42 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCH…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  Today
07:00

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF - PROPOSED TRAFFIC REGULATIONS 1. The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its powers under Sections 1 a…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  Today
05:21

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCH…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  Today
05:09

Professional
Cardiff County
NEW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as am…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  Today
04:06

Professional
Cardiff County
CARDIFF COUNCIL - VENUES FOR CIVIL CEREMONIES An application has been received from the Royal Welsh College of Music and Drama, North Road, Cardiff and the Ty Mawr, Griag Road, Cardiff …
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  Today
03:14

Professional
Blaenau Gwent
Goods Vehicle Operator’s License Wayne Pugh Managing Director trading as Wasp Electrical Surveyors Ltd of Maclaren House, Abertysswg, Rhymney, Gwent NP22 5BH is applying for a license …
Posted in: Blaenau Gwent - Newport
  Today
02:50

Professional
Cardiff County
LICENSING ACT 2003 PUBLIC NOTICE OF APPLICATION IN A LOCAL NEWSPAPER APPLICATION FOR A PREMISES LICENCE (Section 34 of the Act) Name of Applicant: Shannon Simms Postal address of premi…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  19 December
10:43

Professional
Flintshire
Goods Vehicle Operator's Licence Harlech Foodservice LTD of Parc Bwyd Llanystumdwy Criccieth LL52 0LJ is applying to change an existing licence as follows To add an operating centre to …
Posted in: Flintshire - Flintshire
  18 December
04:01

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCH…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
22:16

Professional
Cardiff County
NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT (WATER STREET, HARBOUR WAY, PENTYLA BAGLAN ROAD AND HEILBRONN WAY, PORT TALBOT) (TEMPORARY RO…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
21:48

Professional
Cardiff County
APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment Regulations) (England and Wales) 1999 Notice of Submission of Supplementary Environmental…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
16:17

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III GYFERBYN Â S…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  17 December
16:05

Professional
Gwynedd
RHYBUDD CANSLO YMCHWILIAD CYHOEDDUS Adran 53, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 Gorchymyn Diwygio Cyngor Gwynedd (Llwybr Troed Rhif 132 yng Nghymuned Llanllyfni) 2013 Gorchymyn Diw…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  17 December
15:53

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice is hereby given that the following applications for planning permission have been made to the Rhondda Cynon Taf County Borough Council. …
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
15:46

Photos #display# Vivastreet PLANNING ACT 2008
1 Photos
Professional
Cardiff County
PLANNING ACT 2008 PLANNING AND COMPULSORY PURCHASE ACT 2004 COMMUNITY INFRASTRUCTURE LEVY ENGLAND AND WALES THE COMMUNITY INFRASTRUCTURE LEVY REGULATIONS 2010 (AS AMENDED) APPROVAL AND…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
15:26

Photos #display# Vivastreet AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
1 Photos
Professional
Gwynedd
AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 - Rhybudd dan Erthygl 12 Deddf(Adeiladau…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  17 December
15:23

Photos #display# Vivastreet Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau
1 Photos
Professional
Conwy County
Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddatbl…
Posted in: Conwy County - Colwyn Bay
  17 December
15:12

Photos #display# Vivastreet WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981
1 Photos
Professional
Monmouthshire
WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN INSPECTOR APPOINTED BY THE WELSH MINISTERS WILL ATTEND AT Committee Rooms 3 & 4, Civic Centre, Castle Street, Merthyr T…
Posted in: Monmouthshire - Monmouth - NP25
  17 December
15:11

Photos #display# Vivastreet DEDDF CYLLID LLYWODRAETH LEOL 1992 - ADRAN 65
1 Photos
Professional
Conwy County
DEDDF CYLLID LLYWODRAETH LEOL 1992 - ADRAN 65 Gwahoddir unigolion neu gyrff, sy’n cynrychioli’r sawl sy’n gorfod talu Trethi Annomestig yn ardal Llywodraeth Leol Cyngor Bwrdeistref Sir…
Posted in: Conwy County - Conwy
  17 December
14:55

Professional
Cardiff County
BRACKLA COMMUNITY COUNCIL The Chair of Brackla Community Council, Councillor Hailey Townsend would like to wish all our residents a Merry Christmas and a Happy New Year. We look forwar…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
14:43

Photos #display# Vivastreet ALLEYWAYS TO THE NORTH AND SOUTH OF NEW CASTLE STREET
1 Photos
Professional
Merthyr Tydfil
(ALLEYWAYS TO THE NORTH AND SOUTH OF NEW CASTLE STREET, MERTHYR TYDFIL) GATING ORDER 2014 NOTICE is hereby given that on 16th December 2014 Merthyr Tydfil County Borough Council has ma…
Posted in: Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  17 December
14:24

Photos #display# Vivastreet Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth:
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (FFYRDD YMUN…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
14:14

Photos #display# Vivastreet Lywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Lywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi o’r Hysbysiad hwn mewn print bras gan Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Gorchymyn Cefnffordd Yr A465 (…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
14:01

Photos #display# Vivastreet NOTICE OF MODIFICATION ORDER
1 Photos
Professional
Merthyr Tydfil
NOTICE OF MODIFICATION ORDER Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 THE FORMER MID GLAMORGAN COUNTY COUNCIL DEFINITIVE MAP AND STATEMENT BOROUGH OF MERTHYR TYDFIL TROEDYRHI…
Posted in: Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  17 December
13:58

Photos #display# Vivastreet GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (FFIN CONWY/G…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
08:58

Photos #display# Vivastreet GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORC…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
08:48

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office hour…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
04:12

Professional
Cardiff County
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY CARDIFF COUNTY COURT NO 75 of 1994 RE: JOACHIM ALEXANDER MICHAEL SPITERI Of 52 Bron-Awelon, Barry, South Glamorgan. A Salesman and lately carrying on b…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  17 December
04:03

Professional
Gwynedd
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY CAERNARFON COUNTY COURT NO 8 of 1999 RE: STUARD JOHN DOUGLAS MIDDLETON A Driving Instructor, trading as A Five Driving School from 2 Tros-y-Gamfa, Rhiw…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  17 December
03:07

Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (FFYRDD YMUN…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  16 December
21:02

Photos #display# Vivastreet Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth:
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (TREGARTH, GW…
Posted in: Cardiff County - Cardiff
  16 December
20:36

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD MEIRION A FFORDD GARTH U…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  16 December
17:09

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (DEVELOPMENT MANAGEMENT PR…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  16 December
15:33

Professional
Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 Mae’…
Posted in: Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  16 December
15:14

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PR…
Posted in: Gwynedd - Gwynedd
  16 December
15:03

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...