47 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Professional
Conwy County
THE CHURCH IN WALES TAKE NOTICE THAT THE RECTOR AND WARDENS OF ST CYNHAFAL’S CHURCH IN THE PARISH OF LLANGYNHAFAL (RUTHIN) HAVE SUBMITTED A FACULTY PETITION for WORKS TO THE CHURCH…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  Today
15:24

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. G…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
14:13

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office h…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
14:10

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (HEOL PANT-Y-GORED, CREIGIAU) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. On the 21st day of October 2014 the County Council of the City and…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
13:25

Professional
Vale of Glamorgan
NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER (OTHER THAN AN ACQUISITION EXTINGUISHMENT ORDER) PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980 BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (EXTINGUISHMENT…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  Today
10:42

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (WINDSOR LANE SERVICE ROAD) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. On the 22nd day of October 2014 the County Council of the City and C…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
10:34

Professional
Gwynedd
RHYBUDD GAN GYNGOR GWYNEDD GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (STRYD FAWR A STRYD WATERLOO, BANGOR)(PARTH CERDDWYR A THREFN UNFFORDD) 2014 Y mae Cyngor Gwynedd, fel yr awdurdod traffic lleol, …
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
14:44

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT P…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
12:07

Professional
Flintshire
Trustee Act Notice Re-Lisbeth Mair Frances Roberts Deceased PURSUANT to the Trustee Act 1925 Section 27 NOTICE IS GIVEN that all creditors and others having any claims or claiming to be…
Posted in: Public Notices Flintshire - Flintshire
  Yesterday
11:58

Professional
Denbighshire
Notice pursuant to , Trustee Act 1925 Any person having a claim against or an interest in the estate of Albert Christopher Welsh of the Alastair House Care Home, 15 Foryd Road Kinmel Ba…
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  Yesterday
11:56

Professional
Isle of Anglesey
Goods Vehicle Operator’s Licence M. Roberts trading as M. Roberts & Son Transport of Ty Newydd, Star, Nr Llanfair P.G, Anglesey LL60 6HF is applying to change an existing licence as fo…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  Yesterday
11:45

Professional
Cardiff County
LICENCING ACT 2003 PUBLIC NOTICE OF APPLICATION IN A LOCAL NEWSPAPER APPLICATION FOR A CLUB PREMISES CERTIFICATE (under Section 71 of the Act) Name of the Club: The Battlefields Clu…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
11:11

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
07:58

Professional
Cardiff County
Licensing Act 2003 Notice of application to VARY a Premises Licence Name of applicant: Co-operative Group Food Limited Address of Premises: Co-op, 122 Caerphilly Road, Heath, CF14 4…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  20 October
06:18

Photos #display# Vivastreet Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori
1 Photos
Professional
Cardiff County
Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori i ddiweddaru Cynlluniau Rheoli Basn Afon o dan Reoliad 12(1)(c) Rheoliadau Amgylchedd Dwˆr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dwˆr) (Cymru a Lloegr) 2003. …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 October
10:59

Photos #display# Vivastreet Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
1 Photos
Professional
Cardiff County
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori i ddiweddaru Cynlluniau Rheoli Basn Afon o dan Reoliad 12(1)(c) Rheoliadau Amgylchedd Dwˆr (Cyf…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 October
10:33

Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence T & M Technical Services Ltd of Unit N1 Southpoint Ind Est, Clos Marion, Cardiff, CF10 4LQ is applying for a licence to use Unit N1 Southpoint Ind Es…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
19:11

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office ho…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
13:20

Professional
Blaenau Gwent
CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI Greater Bargoed Community Regeneration Scheme Prohibition and Restriction of waiting Order 2014 NOTICE is hereb…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 October
10:43

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
10:26

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
10:09

Photos #display# Vivastreet Bridgend County Borough Council
1 Photos
Professional
Vale of Glamorgan
Bridgend County Borough Council. BRIDGEND LOCAL ACCESS FORUM. INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST IN BECOMING A MEMBER OF THE BRIDGEND LOCAL ACCESS FORUM. Bridgend County Boroug…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 October
09:55

Photos #display# Vivastreet Deddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 123(2a)
1 Photos
Professional
Carmarthenshire
Deddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 123(2a) Tir ger Rhif.8 Dolwar Fach, Llwynhendy Tir ger Rhif.1 Maes y Bryn, San Clêr Tir ger Dolau Bran, Llanymddyfri Tir gyferbyn â Rhif.14 Glan Ty…
Posted in: Public Notices Carmarthenshire - Carmarthen
  16 October
09:52

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
09:41

Photos #display# Vivastreet ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 – SECTION 23
1 Photos
Professional
Merthyr Tydfil
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 – SECTION 23 PEDESTRIAN CROSSING NOTICE is hereby given that the Merthyr Tydfil County Borough Council in exercise of the powers conferred by Section 2…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 October
09:27

Professional
Blaenau Gwent
Caerphilly County Borough Council Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Ystrad Mynach Prohibition and Restriction of waiting Order 2014 NOTICE is hereby given that Caerphilly County…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 October
08:39

Photos #display# Vivastreet Hysbysiad Cyhoeddus
1 Photos
Professional
Cardiff County
Hysbysiad Cyhoeddus RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD - PENDERFYNIAD CANIATÂD ASESU EFFAITH AMGYLCHEDDOL TRYDYDD CAM CYNLLUN AMDDIFFYN GLANNAU GORL…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
06:38

Professional
Vale of Glamorgan
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY BRIDGEND COUNTY COURT NO 7 of 2009 RE: MISS LEIGH ROSEMARIE FRANCIS A Police Officer, of 13 Suffolk Street, Bridgend CF31 3AL D.O.B: 7 December 19…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 October
06:30

Professional
Blaenau Gwent
Town and Country Planning Act 1990 (as amended) Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations1999 (as amended in Wales) – Regulation 19 …
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 October
06:12

Professional
Ceredigion
CYFOETH NATURIOL CYMRU GWEINIDOGION CYMRU Cyhoeddir nad ydym bellach angen y daliad amaethyddol canlynol a’r bwriadywcaelgwaredagef.MaeRheolau Crichel Down yn ei gwneud yn ofynnol i Ad…
Posted in: Public Notices Ceredigion - Ceredigion
  16 October
06:02

Professional
Ceredigion
CYFOETH NATURIOL CYMRU GWEINIDOGION CYMRU Cyhoeddir nad ydym bellach angen y daliad amaethyddol canlynol a’r bwriad yw cael gwared ag ef. Mae Rheolau Crichel Down yn ei gwneud yn ofynn…
Posted in: Public Notices Ceredigion - Ceredigion
  16 October
05:55

Photos #display# Vivastreet Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau
1 Photos
Professional
Conwy County
Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddatbl…
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  16 October
05:42

Professional
Cardiff County
Licensing Act 2003 Application for the Grant of a Premises Licence An application in respect of The Hop Bunker at the Basement Northgate House Kingsway Cardiff CF10 3FG has been made…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
04:45

Professional
Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY TRAFFIC ORDER) (TWO SECTIONS OF MOOR LANE, NOTTAGE, PORTHCAWL) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Bridgend County Borough Council …
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 October
04:17

Professional
Conwy County
Goods Vehicle Operator’s Licence Jennings Building & Civil Engineering Ltd of Bod Hyfryd, Tan-y-Graig Road, Llysfaen, Colwyn Bay, LL29 8TH is applying to change an existing licence as …
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  15 October
16:27

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...