68 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY

Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 9…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
16:38

Photos Vivastreet Rhybudd o gais am Amrywiad Drwydded Eiddo 0 dan adran 34
1 Photos

Professional
Gwynedd
Rhybudd o gais am Amrywiad Drwydded Eiddo 0 dan adran 34 DeddfTrwyddedu 2003 (SEE IMAGE) REF: 224097846-01
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
12:04


Professional
Gwynedd
AIL HYSBYSEB FFRAMWAITH CYNNAL A CHADW CYNLLUNIEDIG Mae Cyngor Gwynedd yn hysbysebu ar www.sell2wales.gov.uk am gontractwyr i fod ar Fframwaith o Gontractwyr fydd ar gael i wneud gw…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
11:54


Professional
Gwynedd
Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) 2012 Datblygiad arfaethedig ar Dir i ben Deheuol Parc Busnes Tredegar, Tredegar. Hysbysaf fod CBS Blaenau Gwent yn gwn…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
09:52

Photos Vivastreet Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blauenau Gwent PUBLIC NOTICE
1 Photos

Professional
Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blauenau Gwent County Borough Council HYSBYSIAD CYHOEDDUS PUBIC NOTICE CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT (HEOL WAUN-Y-POUND EBBW VALE) (GWAHARDD …
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  Yesterday
09:51


Professional
Blaenau Gwent
Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Gweithdrefn Rheolaeth Datblygu) (Cymru) 2012 Datblygiad arfaethedig ar Dir ger Pant-y-fforest Glynebwy. Hysbysaf fod Mr Christopher Scully Vale Dev…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  Yesterday
09:51


Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DDI-DDOSBARTH A FFORD…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
09:38


Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DDI-DDOSBARTH A ADWAE…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
09:33


Professional
Blaenau Gwent
Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Gweithdrefn Rheolaeth Datblygu) (Cymru) 2012 Datblygiad arfaethedig ar Dir i De Ddwyrain Rhodfa Galch Glynebwy. Hysbysaf fod CBS Blaenau Gwent yn g…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 April
16:42


Professional
Cardiff County
LICENSING ACT 2003 PUBLIC NOTICE OF APPLICATION APPLICATION FOR A PREMISES LICENCE (under Sections 17) Name of Applicant: Mr John Bailey Postal address of premises: Bailey Carvery, …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
16:36


Professional
Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil County Borough Council CYFARTHFA 2 TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS EQUESTRIANS AND CYCLISTS ORDER 2014 NOTICE is hereby given that Merthyr Tydfil County Borough …
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 April
16:33


Professional
Cardiff County
Caerphilly County Borough Council Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Waunborfa Road, Cefn Fforest Temporary Prohibition of Driving Order 2014 NOTICE is hereby given that Caerphilly …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:50


Professional
Cardiff County
NEW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF EW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF Notice is hereby given that on the 11th April 2014 the County Council…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:28


Professional
Swansea County
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY BRIDGEND LAW COURTS NO 74 of 2008 RE: IVOR CLIFFORD GODWIN D.O.B: 24 May 1956 I intend to pay within four months from 21st May 2014 (being the las…
Posted in: Public Notices Swansea County - Swansea
  16 April
15:25


Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence Alco Team Ltd trading as Alco Team Ltd of 7-8 Raleigh Walk, Waterfront 2000, Brigantine Place, Cardiff, CF10 4LN is applying for a licence to use Cold …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:25


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A465 (HIRWAUN…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:17


Professional
Blaenau Gwent
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT GORCHYMYN (GWAHANOL LEOLIADAU) (MAN PARCIO STRYD AR GYFER PERSONAU ANABL) 2014 Bydded hysbys bod Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, wrth…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 April
15:12


Professional
Merthyr Tydfil
APPLICATION FOR BAILIFF CERTIFICATE Notice is hereby given that Michael Anthony John Chinn, Shane Matthew Evans and Kelly Margaret Grainger of Swift Credit Services Limited, Suite 6, …
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 April
15:08


Professional
Blaenau Gwent
Caerphilly County Borough Council Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Summerfield Hall Lane, Gellihaf Temporary Prohibition of Driving Order 2014 NOTICE is hereby given that Caerphil…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  16 April
15:02


Professional
Vale of Glamorgan
Goods Vehicle Operator's Licence Mr Gareth Allen Thomas trading as Coity Engineering and Site Services Limited of Unit 11, Ogmore Crescent, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 April
14:19


Professional
Gwynedd
Notice is hereby given that Steven Donald Jones of Excel Civil Enforcement, Marine House, 2 Marine Road, Colwyn Bay, LL29 8PH, has applied to the judge at Caernarfon County Court for a …
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  16 April
14:17


Professional
Vale of Glamorgan
LICENSING ACT 2003 Section 17 (5) Notice of Application for a Premises Licence NOTICE IS GIVE THAT An application has been made to Bridgend County Borough Council (the Licensing Autho…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 April
13:48


Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (LLANTRISANT ROAD (ROUTE A473), BRYNTEG) (TEMPORARY ROAD CLOSURE) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Boro…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:45


Professional
Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil County Borough Council ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) (PART OF CARDIFF ROAD B4254, TREHARRIS, MERTHYR TYDFIL) (TEMPORARY ROAD CLOSURE) ORDER 2014 Mer…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 April
13:40


Professional
Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil County Borough Council TOWN 20 and TOWN 21 TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2014 NOTICE is hereby given that Merthyr Tydfil County Borough Council (“the Co…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 April
13:39


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office ho…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:38


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF AN APPLICATION TO MODIFY OR DISCHARGE A PLANNING OBLIGATION UNDER SECTION 106A OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 199…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:36


Professional
Merthyr Tydfil
Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 10 APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: LAND ADJACENT TO 10…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 April
13:34


Professional
Vale of Glamorgan
LICENSING ACT 2003 Section 17 (5) Notice of Application for a Premises Licence NOTICE IS GIVE THAT An application has been made to Bridgend County Borough Council (the Licensing Aut…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  16 April
09:44


Professional
Denbighshire
RE: JUNE STELLA CHILTON - DECEASED PURSUANT TO THE TRUSTEE ACT 1925 Any person having a Claim against or an interest in the Estate of June Stella Chilton late of 1 Ceiriog Villa, Maybur…
Posted in: Public Notices Denbighshire - Llangollen
  16 April
07:36

Photos Vivastreet ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL - PUBLIC NOTICE
1 Photos

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Please see image above for the table of information. B…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  15 April
14:08


Professional
Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 …
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  15 April
13:44

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...

Counties: