Contracts & Tenders Wales - Public Notices

LOCAL CLASSIFIED ADS
Vale of Glamorgan
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BRO MORGANNWG RHEOLAU CYFRIFON AC ARCHWILIO (CYMRU) 2005 DIWYGIEDIG HYSBYSIR TRWY HYN fod yr Archwiliadau o gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg am …
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Barry
  Yesterday
10:14

Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (BUS LANES) (EXPERIMENTAL) ORDER 2015 Notice is hereby given that on the 29th January 2015 the County Council of the City and Count…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
09:03

Gwynedd
YSGOL GLAN Y MÔR, PWLLHELI TENDRO AM WASANAETH ARLWYO TENDRO AM WASANAETH GLANHAU TENDRO AM WASANAETH CYNNAL TIROEDD Gofynnir i unrhyw un â diddordeb sy’n dymuno tendro am un neu fwy o…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
04:46

Photos #display# Vivastreet Cynllun Pwmpio a Storio Glyn Rhonwy
1 Photos
Gwynedd
Cynllun Pwmpio a Storio Glyn Rhonwy Hysbysiad i gyhoeddi Datganiad 0 Ymgynghori Cymunedol 0 dan Adran 47 DeddJ Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd gan adran 134 o Ddeddf Lleoliaeth 2011)…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
04:31

Flintshire
Goods Vehicle Operator's Licence Canute Haulage Group LTD of 7A Juliet Way, Aveley, South Ockendon, Essex RM15 4YD is applying to change an existing licence as follows To add an operati…
Posted in: Public Notices Flintshire - Flintshire
  Yesterday
04:02

Photos #display# Vivastreet Glyn Rhonwy Pumped Storage
1 Photos
Gwynedd
Glyn Rhonwy Pumped Storage Notice publicising a Statement of Community Consultation under Section 47 Planning Act 2008 (as amended by section 134 of the Localism 2011) This notice is …
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
03:56

Merthyr Tydfil
MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL (OFF STREET PARKING PLACES)(AMENDMENT No. 10) ORDER 2015 Notice is hereby given that the Merthyr Tydfil County Borough Council in exercise of its …
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  Yesterday
03:39

Gwynedd
I GYSYLLTU A’CH AELOD SENEDDOL TO CONTACT YOUR MEMBER OF PARLIAMENT ELFYN LLWYD A.S. M.P. DWYFOR MEIRIONNYDD SWYDDFA’R ETHOLAETH ANGORFA HEOL MEURIG DOLGELLAU GWYNEDD 01341422661 elfy…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Yesterday
03:06

Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (VARIOUS LOCATIONS IN THE RHONDDA CYNON TAFF AREA) (VARIATION) (REVOCATION) AND (INDIVIDUAL (PERMIT) PARKING PLACES) ORDERS 2015 NOTICE IS HER…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
15:01

Photos #display# Vivastreet MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL
1 Photos
Merthyr Tydfil
MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL NOTICE UNDER S123 (2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL – DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE Notice is hereby given that…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  28 January
14:38

Vale of Glamorgan
RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice is hereby given that the following applications for planning permission have been made to the Rhondda Cynon Taf County Borough Council. …
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Pontypridd
  28 January
11:35

Blaenau Gwent
Caerphilly County Borough CounCil New Tredegar Prohibition and Restriction of Waiting Order 2015 NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their pow…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  28 January
11:01

Photos #display# Vivastreet Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth:
1 Photos
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (MAN I’R GOGL…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
10:49

Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office hou…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
10:40

Blaenau Gwent
Caerphilly County Borough CounCil Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Nelson Prohibition & Restriction of Waiting Order 2015 NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Counc…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  28 January
10:29

Photos #display# Vivastreet Notice of Application for re-licence
1 Photos
Powys
Notice of Application for re-licence of approval of premises as a venue for Marriages and Civil Partnerships. Rhondda Cynon Taf County Borough Council hereby give notice that the follo…
Posted in: Public Notices Powys - Aberdare
  28 January
10:19

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORC…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
09:40

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. DEDD…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
09:26

Carmarthenshire
CYNGOR SIR CAERFYRDDIN TERFYNIAD ARCHWILIAD O GYFRIFON Hysbysir drwy hyn fod archwiliad o gyfrifon Cyngor Sir Caerfyrddin (gan gynnwys Cronfa Bensiwn Dyfed) am y flwyddyn yn diweddu 3…
Posted in: Public Notices Carmarthenshire - Carmarthen
  28 January
06:58

Vale of Glamorgan
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY BRIDGEND COUNTY COURT NO 37 of 1996 RE: JOHN WILLIAM BARBER Of 21 Danygraig Avenue, Porthcawl CF36 5AA. D.O.B: 8 February 1944 I intend to pay within f…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  28 January
05:26

Conwy County
Licensing Act 2003 Notice of application for a New Premises Licence Name of applicant: Co-operative Group Food Limited Address of Premises: Marine Road, Pensarn, Conwy, LL22 7PR The lic…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  28 January
04:30

Cardiff County
NEW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF Notice is hereby given that on the 16th January 2015 the County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its po…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  28 January
04:11

Isle of Anglesey
Goods Vehicle Operator's Licence Gerwyn Hughes and Wendy Hughes trading as Peter Hughes + Sons of Bronallt Llandegfan Menai Bridge Anglesey LL59 5PW is applying to use Bronallt Llandegf…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  28 January
04:03

Powys
Goods Vehicle Operators Licence Kieron Michael Owen trading as Kieron M Owen Transport Ltd of Glasfryn, Carno, Powys, SY17 5JS is applying to change an existing licence as follows: - to…
Posted in: Public Notices Powys - Shrewsbury
  28 January
04:01

Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 Mae’…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  27 January
10:43

Isle of Anglesey
CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 Mae’…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  27 January
10:37

Photos #display# Vivastreet Adran Rheoleiddio
1 Photos
Gwynedd
Adran Rheoleiddio Regulatory Department Pennaeth / Head - Aled Davies Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Gorchymyn (T…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  27 January
10:23

Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (GLOSSOP ROAD) (TEMPORARY ONE-WAY) ORDER 2015 1. The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its powers und…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  27 January
09:49

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth
1 Photos
Cardiff County
Llywodraeth Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN C…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  27 January
09:09

Photos #display# Vivastreet Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth
1 Photos
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 11…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  27 January
07:18

Vale of Glamorgan
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY TRAFFIC ORDER) (PONT GEORGE ROAD TO GLAN YR AFON ROAD, PYLE) ORDER 2015 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Bridgend County Borough Council inte…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  27 January
03:01

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORC…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 January
08:52

Cardiff County
NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL (COMMERCIAL ROAD AND NEW INN PLACE, RESOLVEN, NEATH) (NO WAITING, LOADING OR UNLOADING AT ANY TIME) ORDER 2015 NOTICE is given that the Counci…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 January
06:15

Blaenau Gwent
Caerphilly County Borough CounCil Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili The Walk/Beech Embankment, Ystrad Mynach Temporary Prohibition of Driving Order 2015 NOTICE is hereby given that C…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  26 January
03:43

Merthyr Tydfil
Taken from Corals Bookmaker Merthyr Tydfil Saturday 28 June 2014 between 12.50 and 13.40hrs a pair of Armani sunglasses. Small oval shaped glass with tortoise shell pattern frame. A rew…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  16 January
11:08

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...